Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

14:46
14:46
4116 1772
Reposted fromunr-eal unr-eal viatulele tulele
14:45
6169 7fd5 500
Reposted fromverronique verronique viapiehus piehus
14:45
4277 169e
Reposted fromKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok viapiehus piehus
14:45
8654 f233
14:45
5795 6f10
Reposted fromkarahippie karahippie viakobiety kobiety
14:45
14:44


Nocturnal Animals (2016), dir. Tom Ford
Reposted fromiblameyou iblameyou viaslowostwor slowostwor
14:44
0345 a823 500
Reposted fromtron tron viawindingroads windingroads
14:41
8122 e9e7 500
Reposted fromkrzysk krzysk viawiksz wiksz
14:34
8858 1c3d
14:33
2593 f981 500

orwell:

Wedding fight, 1968

Reposted fromstrangelovely strangelovely viayanek yanek
14:29
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viawiksz wiksz
14:29
5372 a45a
Reposted fromkarahippie karahippie viawiksz wiksz
14:27
8962 2fd2 500
Reposted frompapaj papaj viapffft pffft
14:16
14:14
7197 82e7 500
Reposted fromrol rol viapiglet piglet
14:14
14:13
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viaanorexianervosa anorexianervosa
14:12
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl