Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

17:31
9763 9182 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawiksz wiksz
17:27
7959 ab2c
Reposted fromTangizz Tangizz viashakeme shakeme
17:27
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viashakeme shakeme
17:26
8675 720f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawiksz wiksz

April 21 2017

17:29
7088 e77f 500
17:16
2276 fdde 500
Reposted fromfreakish freakish viabrzask brzask
17:09
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viadzony dzony
16:57
6178 5e91 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasensation sensation
16:57
16:56
Reposted frombethgadar bethgadar viasensation sensation
16:56
3331 c33f 500
Reposted fromsunwalk sunwalk viasensation sensation
16:56
6617 80ad
Reposted fromkarahippie karahippie viasensation sensation
16:56
16:56
2695 4459 500
Reposted fromfelicka felicka viasensation sensation
16:56
16:56
2016 1199
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasensation sensation
16:56

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapotrzask potrzask
16:55
Reposted fromtwice twice viapotrzask potrzask

April 15 2017

17:55
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viapiehus piehus
17:55
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl